معرفی مدیرکل 


 

جناب آقای ایرج ثقفی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی

شماره تلفن : 04432778854       شماره فاکس : 04432778851


معرفی همکاران اداره کل
ردیفنام همکارانعکسسمتشماره تلفن
1جواد جبارزادهمعاون مدیرکل32778509
2امیر پاشاییکارشناس امنیتی32770001
3علی اکبر عسگریکارشناس آمار و اطلاعات32770984
4تورج اکبرلوییکارشناس اجتماعی32750899
5حسن صفریکارشناس پیگیری و هماهنگی32750899
 رسول فرنودفرکارشناس امور اجتماعی32750899
7نادر ترکمان زاده کارشناس32750899
8غلام آقاپورکارشناس امنیتی32770001
10سیمین جهاننوردکارشناس32750899
13مرتضی مناف وندکارشناس رایانه32750899
15مهدی جهانبخشکارشناس امور ایثارگران32750899
16غلامرضا تیموریکارشناس پدافند غیرعامل32750899
17مهدی آهنین مرامکارشناس امور اجتماعی32750899
18جواد انوشه مسول مهمانشهر زیوه 

♦ شرح وظایف اداره کل :


- نظارت و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و تردد اتباع خارجی، احوال شخصیه در استان.

- ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستور العمل های ذیربط.

- دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.

- انجام امور مربوط به پذیرش، اسکان، تقاضای تابعیت، ترک تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.

- مدیریت انجام امور مربوط به آموزش،  بهداشت و درمان،  تردد دیپلماتها سرمایه گذاران، کارشناسان و گردشگران خارجی در کشور،  وفق قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارایه گزارشات مربوطه به مرکز.>

- انجام امور مربوط به احداث و راه اندازی و اداره امور اردوگاههای مراقبتی، مهمانشهرها، مراکز بازگشت ، ایستگاه های خروج مرزی و ایستگاه های پشتیبانی از مرکز ایست و بازرسی و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها، نواقص و معایب موجود برابر دستور العمل های ذیربط از طریق مراجع مسئول از مجرای وزارت کشور.

- مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان، معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.

- انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان اعم از تشکیل پرونده ازدواج، بررسی وضعیت متقاضی، صدور پروانه زناشویی و سپس معرفی جهت ثبت ازدواج.

- تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.

- تشکیل پرونده های تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی براساس ماده واحده سال 85 و همچنین براساس ماده 979 برای تابعیت اتباع خارجی و خانواده های شهداء و همچنین بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی، حضور اتباع خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی.

- همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی.

- نظارت بر جمع آوری آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی استان و ارسال آمار مذکور بصورت آنلاین به مرکز.

- کنترل و مدیریت بحران های مربوط به ورود آوارگان و پناهندگان و اتباع خارجی غیرقانونی به کشور و پیگیری امور مربوط به پذیرش، اسکان، انتقال، خروج و یا اخراج آنان.

- بررسی و رسیدگی تقاضاهای بکارگیری اتباع خارجی توسط کارفرمایان داخلی در جلسات هیات فنی اشتغال استان و کشور براساس قانون کار و اقامت اتباع خارجی.