گزارش تصویری

بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و مدیر کل اداری و مالی استانداری از روند برگزاری مصاحبه تخصصی  معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری و واحد های تابعه 

 

آزمون ICDL

 

مصاحبه روانشناسی

 

مصاحبه تخصصی شغلی