سامانه جامع bpmn وزارت کشور

فایل نصبی سامانه به همراه نام کاربری و پسورد Vpn

آدرس سامانه   http://epic-p.moi.ir:8083