تماس با ما

 
اطلاعات فردی
اطلاعات دستگاه

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید امینی، کد پستی 5715653963

تلفن : 31972000-044 

دورنگار: 31972531-044

 

شماره تلفن داخلی همکاران استانداری
حوزه استاندارمعاونت سیاسیامنیتی انتظامیبازرسی و شکایاتامور شهریدفتر فنیروابط عمومی
اقبال626رضازاده148علی ابراهیمی166شریف پور580همتی123داداش نژاد416رشیدی466
محمودی627فکرت149ماکویی168راهمی582رضایی127مهدی زاده417سید حمزه467
نوری629امور اجتماعیاصغری169وحیدی آذر583ولی نژاد128شفیق418فیروز بخت468
نوری 630رحیم پور240شاکر170خ.پورصادق584حسن زاده129مهدی بهشت419خدایی469
باقری631خ.تراب نژاد242صفری171رها585روحانی193ذکایی420حمی اکبری470
رزمجو632نظری243شیرو172طالبی586اباذری194حق جو421محمدی471
آزادزمان633امامیان244فائضی نیا173ر.ابراهیمی587ستارزاده195دیلمقانی422م.مرادی472
دلیری635وفاقی245جبارزاده174نوری588نجفی196صادقی423خ.شیخ بگلو473
نیکخواه636شکرانی246مصفا175خلیلی589داداش زاده197آذرخش424ب.مرادی477
قاچاق کالا و ارزعلی نژاد247محمد زاده176مصطفوی590جهان گشا199ریواز425تقی زاده479
میرزائیان390غنی زاده248خ.یوسفی177امیر خلیلی591ابراهیمی202خ.احمدپور426سیاسی و انتخابات
عرفان منش391مصطفی زاده249خ.حلاجی178حقیقی592زعیم203خلیلی427حسین نژاد303
خ.نجفی392خ.ملکانی250فعال بین179س.ابراهیمی593خ.کیفرزندی204جلالی428رضا زاده304
فرجی393خ.علیزاده251خ.پورحسن180خ.رحمانی594حراستقهرمانی429خ.زبردست305
امور مالی و اموالطباطبایی252کاپیتان181رجبی595افشار102ابراهیمی517رمضانی307
ذیحساب320حاج علیلو253دفتر برنامه ریزیشجاعی596اصغر زاده104داداش نژاد518قادری308
منصوری321امور ایثارگرانفتحی355خ.دهقان597پرسنلی 105کارنگ519نبی زاده309
استادزاده323اصغرزاده612ذوالفقاری356صوفی زاده598اسکندری106قره اوغلانی565بهمرام310
صورتگر324قدسی613بخشنده357گزینشآذری107م.فتحی566شجاع دل312
معصومی325مطلم614کسب دوست358صراف299خزرلی109طائفه567مطهری314
رحیم زاده326خ.دادخواه617منوچهری359راستگو298تلکس110عباسعلی زاده568صراف315
بالکانی327دیوان محاسباتخ.چوپان پیشه360خ.اباذری297درب خودرو111رستمی نژاد 569حاجی زاده316
قاسمی328دیوان 1442عباسپور361خدادادی296غلام نژاد112ایران پناه570ستوده فر317
نصیر زاده329دیوان 2443تمری362نیساری295صبح خیز113داداش زاده571بینا318
آقایی330امور بانواننیکزاد363احمدیان294خ.دوبرا114ساداتی572دبیرخانه
مولایی331خ.وهابی140اصغرزاده364بخشی293خ.محمودی115اداری و مالینیکزاد206
تمجید333خ.صیفی141خ.لعل نوری365خدایی292خ.بوراشانی116شاه حسینی277اکبری207
خ.آوخ335خ.مشرقی142حاتمی زاده366فناوری اطلاعاتکرداری118جلیلی278احمدی208
خ.صمصامی336خ.آقابابا143شایانفر367آسیابان445پرورش 119رضوی279دلاوری209
بایگانی337خ.محمدی144خ.آردی369حاتمی446ازمیری120روشنی280خ.خوشامد210
محمودی338خ.کفیلویی145معاونت اقتصادی خ.رشیدپور447نوظهور121سعادت281خ.بیگ زاده211
علوی339خ.عارف زاده146رزازی601شکاری448امور روستاییامینی284مفرح212
امیر نجفی340دفتر اقتصاریخزرلی603علیخانی451موسی پور372ابراهیمی288چرمدوزی213
خ.محمدی341رضایی640اصلانی605جوان پرشور453جعفر پور374انبار286خ.قراگلی214
میز خدمتگردشکنان642کارگزینیدیتا سنتر455جعفری 375سامدخ.مقدسیان215
رئیس میز خدمت540اکبری643علیزاده220نقلیهخوشمرام376رها430مراسلات216
میز خدمت 1541خیر اندیش644قاضی پور221حبیبی401الهیاری377خ.بابایی433نیروی انتظامی
میز خدمت 2542اکبرزاده645قلیزاده223ینگجه402مقصد378جلایر434افسران681
میز خدمت 3543کوتانساز646حسین پور224اتاق رانندگان403بوداغی380خ.خوشنوا435سربازان682
میز خدمت 4544خ.گلصنملو647علیپور225رانندگان حوزه404بیتی381خ.شیرین بیگ437درب خودرو111
میز خدمت 5545خ.رضایی648علیپور226اتاق حراست405حسن زاده382  درب ورودی112
کیوسک داخلی 1548شادجو650دوستی227  ذیفر383    
کیوسک داخلی 2549کاظمی651خ.شهری228  خ.نوری 384    
  اسدی652خ.درویش زاده229  مشایخی385    
  اردوبادی653حاج حسنی230  خ.خدادادی387    
  شجاع زاده654مختاری232        
  جهانبخش655معصومی233        
  حسن پور656بیمه236        
  صابری657          
  عابدین زاده658          
!!! توجه داشته باشید که پیش شماره 31972-044  برای شهرستانها و پیش شماره 31972 برای شهر ارومیه لازم می باشد. 

 

♦♦♦♦♦ فایل اکسل شماره تلفن داخلی همکاران استانداری ♦♦♦♦♦