تماس با معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی


تلفن: 31972355-044

فاکس: 31972528-044

ایمیل سازمانی: zolfaghari@ostan-ag.gov.ir