معرفی مدیرکل

عبادالله اکبری مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

شماره دفتر:31972640 


♦شرح وظایف دفتر امور اقتصادی


- بررسی و مطالعه در امور تولید وارایه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی دراستان بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- انجام هماهنگی‌های لازم بمنظورتشکیل  و مدیریت بازارچه‌های مرزی دراستان بر اساس ضوابط  و مقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه‌های مرزی  و تعاونی‌های مرزنشین .

- نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه  مذکور.

- ساماندهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها.

- ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه‌های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  و پیگیری لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی آنان .

- هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع  کالا و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا و خدمات استان .

- انجام هماهنگی لازم در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان ، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان .

- اعمال کنترل لازم و بررسی  مسائل و مشکلات مرتبط  با زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی .

- ارائه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی  و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط  بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- هماهنگی و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی وموسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی دارای مجوز .

- پیگیری مسائل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط استان .

- هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی و منابع طبیعی استان).

- هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در کمسیون‌ها، شوراها و ستادها و کمیته‌های ذی‌ربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه تحلیل‌های لازم به مسئولین ذی‌ربط .

- شرکت در جلسات مربوط  به امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه‌ها و کمیته‌ها وزیر مجموعه‌های آنان ).

- نظارت و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مسئول درامرصادرات به‌منظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبردملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند توسعه استان وسایرسیاست‌های کلان اقتصادی .

- ایجاد  هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول درامرصادرات به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان .

- هماهنگی  به‌منظور تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی ، هدایتی ، فنی وزیر بنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- پیگیری برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی .

- شناسایی  و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی – صنعتی  .

- پیگیری و نظارت  برنامه‌ی  راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه‌های مرزی ، اسکله‌های خاص ).