اطلاعات عمومی استان

استان آذربایجان غربی با 43660 کیلومتر (با احتساب مساحت دریاچه ارومیه) 37412 بدون احتساب دریاچه ودر شمال غربی کشورمان"ایران" که از شمال وشرق با سه کشور آذربایجان، ترکیه وعراق هم مرز است واز جنوب با استان کردستان و از جنوب غربی با استان زنجان و از شرق با استان آذربایجان شرقی همسایه است و مرکز آن شهر زیبای ارومیه است .

آذربایجان غربی 2/64 درصد وسعت کشور را شامل می شود و دوازدهمین استان پهناور کشور است و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است.

این استان از مناطق کوهستانی کشور به شمار میرود که رشته کوههای مرتفع مانند دیواری سراسر مرز با کشورهای ترکیه وعراق کشیده شده ومنبع چشمه های آب و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست .

استان آذربایجان غربی جز استانهای خوش آب وهوای کشور که بهار و تابستانی معتدل دارد و زمستانهای آن سرد و برفی است بر اساس سرشماری سال 1395 استان آذربایجان غربی بیش از سه میلیون ودویست و شصت و پنج هزار نفر جمعیت دارد که بیش از چهار درصد جمعیت کشور را شامل می شود که حدود 66 درصد آن در شهرها و 34 درصد در روستاها ساکن هستند .

شهرستان ارومیه با حدود یک میلیون و چهل هزار نفر پرجمعیت ترین شهرستان استان و شهرستان باروق با بیست و دو هزار نفر کمترین جمعیت را دارد .

برپایه آخرین تقسیمات کشوری این استان از 19 شهرستان، 45 بخش، 48 شهر و 2869 روستا تشکیل شده است .

ارومیه، اشنویه، باروق، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، چالدران، چایپاره، چهار برج، شوط، پلدشت، سردشت، سلماس، شاهیندژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده 19 شهرستان آذربایجان غربی هستند .که فاصله شمالی ترین شهرستان استان(ماکو) با جنوبی ترین شهر استان( تکاب)حدود 600 کیلومتر است.