معرفی مدیرکل


آقای پیمان آرامون مدیرکل دفتر فنی ،عمرانی و حمل ونقل وترافیک 

شماره دفتر:31972416     ایمیل سازمانی: p.aramoun@ostan-ag.gov.ir

آیین نامه طراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل و نقل پایدار


معرفی همکاران دفتر فنی

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشماره تماس و ایمیل سازمانیسمت 
1

پیمان آرامون

فوق لیسانس 31972416مدیر کل دفتر فنی و عمرانی و حمل ونقل ترافیک
2

مهدی رستمی نژاد

فوق لیسانس31972569معاون شهرسازی معماری و برنامه ریزی
3

بهروز کارنگ

فوق لیسانس31972519معاون حمل و نقل و ترافیک
4

علیرضا دیلمقانی 

فوق لیسانس31972422کارشناس شهرسازی
5مرتضی داداش نژادفوق لیسانس

31972416

کارشناس حمل ونقل و ترافیک m.dadashnezhad@ostan-ag.gov.ir
6

جمشید مهدی بهشت

لیسانس31972419کارشناس امور عمرانی
7

هادی شفیق

فوق دیپلم31972418کارشناس شهرسازی
8

سهیل حق جو

لیسانس31972421کارشناس ماده 99
9

مسعود خلیلی

فوق لیسانس31972414دبیر ماده 99-کارشناس شهرسازی
10

حسین مهدی زاده

فوق لیسانس31972417کارشناس شهرسازی
11

منوچهر ایران پناه

فوق لیسانس31972570رئیس گروه شهرسازی و معماری
12

سمیه احمدپور

فوق لیسانس31972426کارشناس شهرسازی
13

رسول عباسعلی زاده

لیسانس31972568کارشناس شهرسازی
14

کاظم قره اوغلانی 

لیسانس 31972565رئیس گروه پایش
15

کاظم طایفه

فوق لیسانس31972567کارشناس راه و ساختمان
16

محمد فتحی 

فوق لیسانس31972566کارشناس
17

جابر صادقی

لیسانس31972423کارشناس عمران
18

تراب آذرخش

لیسانس31972563کارشناس نقشه برداری
19

محمد رضا جلال زاده

لیسانس31972425کارشناس معماری
20

هادی ریواز

فوق لیسانس31972425کارشناس پایش
21

میر حمید ساداتی

فوق لیسانس31972572کارشناس حمل و نقل وترافیک
22علی داداش زادهدکترا 31972571

کارشناس راه و ساختمان


♦ شرح وظایف دفتر فنی


- تهیه و تصویب  طرههای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها

- انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرتهای طرههای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت.

- نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرههای جامع و تفصیلی و طرههای توسعه شهری.

- عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5.

- انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و ه ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.

- انجام امور دبیرخانه ای هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.

- ایجتد هماهنگی و همکار بین دستگاههای اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی و تصمیم گیری در این خصوص.

-  نظارت عالیه بر تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.

- نظارت عالیه بر شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.

- نظارت فنی بر اجرای طرههای عمرانی و فنی استان و ارائه گرایش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

- مطالعه و بررسی به منظور به دست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

- همکاری در ارسال دستورالعملهای قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارایه آن به شهرداریها و دهیاریها برای اجرا.

- نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداریها.

- نظارت و پیگیری لازم بر دستگاههای اجرایی در زمینه تامین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.

- هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب،برق،فاضلاب،گاز و مخابرات در صورت نیاز.

- همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

- ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.

- نظارت عالیه بر اجرتی برنامه های عمرانی(احداث،مرمت،نگهداری و بهره برداری) و گزارش کیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.

- عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیونهای مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.

- انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیات 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجراای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل سلختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعملهای منبعث از آن.

- شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی زیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوطه آن.

- نظارت بر عملکرد ستادها و مرکز معاینه فنی در استانهای مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیات وزیران.

- همکاری در نظارت بر ارتقا کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی  هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی(استانهای مشمول).

- نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت وساز بر اساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات درخارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391.

- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز عضو کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها و تنجام امور دبیرخانه ای مربوطه.

- نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرههای مقاوم سازی ساختمانها و شریانهای حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

- بررسی و انظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی دولت و شهرداریها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظارت دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب.

- بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار60 متر و طرههای سواحل در استانهای ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.

- نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافتهای ناکارآمد شهری و ارائه گزارشهای مربوطه به مقامات مافوق.

- همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارشهای لازم از دبیرخانه حسب مور موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1385 هیات وزیران

- شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی ناسی از منابع آب و خاک ،گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی ،حفظ و بهره برداری از تالابها ،منابع طبیعی و...وتعامل با سازمانها و دستگاههای اجرایی استان در این خصوص.

- نظارت بر تهیه و تصویب اجرای طرههای جداسازی آب شرب از فضای سبز.

- انجام کلیه امور محوله از طریق شورای منابع آب استان و شورای عالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال 1387 هیات وزیران.

- عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرههای هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه.

- انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک استان و شهر ومرکز استان.

- ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیتها و عملکرد شرکتها ،سازمانها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.

- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکتها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه ،سرمایه گذاری ،مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارائه به مراجع زیربط.

- انجام هماهنگی لازم بین امور حمل ونقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.

- ارایه مشورتهای لازم و انجام کارشناسی های امور حمل ونقل وترافیک و شرکت درجلسات ،کمیسیونها ، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.

- مطالعه و بررسی برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیاز استان.

- برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات پژوهشی وتخصصی استانی مرتبط با حمل ونقل وترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات ،نوآوریها ،استانداردها.

- اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندر کاران حمل ونقل وترافیک در استان و ارتقا سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های
آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و مراجع زیربط.

- اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور(موضوع ماده 2 آیین نامه اجرای قانون تاسیس شورای عالی مصوب 74/7/2 هیات وزیران)