معرفی مدیرکل

شماره دفتر: 31972416   

آیین نامه طراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل و نقل پایدار


♦ شرح وظایف دفتر فنی


- تهیه و تصویب  طرههای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها

- انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرتهای طرههای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت.

- نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرههای جامع و تفصیلی و طرههای توسعه شهری.

- عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5.

- انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و ه ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.

- انجام امور دبیرخانه ای هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.

- ایجتد هماهنگی و همکار بین دستگاههای اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی و تصمیم گیری در این خصوص.

-  نظارت عالیه بر تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.

- نظارت عالیه بر شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.

- نظارت فنی بر اجرای طرههای عمرانی و فنی استان و ارائه گرایش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

- مطالعه و بررسی به منظور به دست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

- همکاری در ارسال دستورالعملهای قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارایه آن به شهرداریها و دهیاریها برای اجرا.

- نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداریها.

- نظارت و پیگیری لازم بر دستگاههای اجرایی در زمینه تامین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.

- هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب،برق،فاضلاب،گاز و مخابرات در صورت نیاز.

- همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

- ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.

- نظارت عالیه بر اجرتی برنامه های عمرانی(احداث،مرمت،نگهداری و بهره برداری) و گزارش کیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.

- عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیونهای مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.

- انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیات 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجراای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل سلختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعملهای منبعث از آن.

- شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی زیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوطه آن.

- نظارت بر عملکرد ستادها و مرکز معاینه فنی در استانهای مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیات وزیران.

- همکاری در نظارت بر ارتقا کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی  هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی(استانهای مشمول).

- نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت وساز بر اساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات درخارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391.

- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز عضو کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها و تنجام امور دبیرخانه ای مربوطه.

- نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرههای مقاوم سازی ساختمانها و شریانهای حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

- بررسی و انظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی دولت و شهرداریها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظارت دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب.

- بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار60 متر و طرههای سواحل در استانهای ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.

- نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافتهای ناکارآمد شهری و ارائه گزارشهای مربوطه به مقامات مافوق.

- همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارشهای لازم از دبیرخانه حسب مور موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1385 هیات وزیران

- شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی ناسی از منابع آب و خاک ،گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی ،حفظ و بهره برداری از تالابها ،منابع طبیعی و...وتعامل با سازمانها و دستگاههای اجرایی استان در این خصوص.

- نظارت بر تهیه و تصویب اجرای طرههای جداسازی آب شرب از فضای سبز.

- انجام کلیه امور محوله از طریق شورای منابع آب استان و شورای عالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال 1387 هیات وزیران.

- عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرههای هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه.

- انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک استان و شهر ومرکز استان.

- ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیتها و عملکرد شرکتها ،سازمانها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.

- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکتها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه ،سرمایه گذاری ،مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارائه به مراجع زیربط.

- انجام هماهنگی لازم بین امور حمل ونقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.

- ارایه مشورتهای لازم و انجام کارشناسی های امور حمل ونقل وترافیک و شرکت درجلسات ،کمیسیونها ، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.

- مطالعه و بررسی برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیاز استان.

- برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات پژوهشی وتخصصی استانی مرتبط با حمل ونقل وترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات ،نوآوریها ،استانداردها.

- اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندر کاران حمل ونقل وترافیک در استان و ارتقا سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های
آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و مراجع زیربط.

- اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور(موضوع ماده 2 آیین نامه اجرای قانون تاسیس شورای عالی مصوب 74/7/2 هیات وزیران)