فراخوان اجرای طرح های توسعه فناوری استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی؛ این سازمان بر اساس ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دعوت می نماید، در صورت تمایل جهت اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان، نسبت به ارائه پروپوزال اقدام و تا تاریخ 1401/02/22 به ایمیل Pazhouhesh.ag@mporg.ir ارسال نمایند.