قراردادها و تفاهم نامه ها

ردیفموضوع قراردادشروع قراردادتاریخ پایان قراردادواحد متقاضیشرکت طرف قراردادشماره رهگیری در سامانه قراردادهامبلغ قرارداددریافت فایل
1
قرارداد پشتیبانی اتوماسیون استانداری
1401/01/01
1401/12/29
دفتر فناوری اطلاعات
برید سامانه نوین
                                                                        
187/680/000ریال
دانلود
2
قرارداد پشتیبانی وبسایت استانداری
1401/01/01
1401/12/29
دفتر فناوری اطلاعات
توسعه هوش موازی
 
185/300/000ریال
دانلود
قراداد پشتیبانی و ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی میتا
1401/01/01
1401/12/29
دفتر فناوری اطلاعات
افق اندیشه غرب
 
264/000/000ریال
دانلود
3
تفاهم نامه ایجاد بستر فیبر نوری
1401/11/25
1401/11/25
دفتر فناوری اطلاعات
مخابرات آذربایجان غربی
 
بر اساس فهرست بهای سال جاری مخابرات ایران
دانلود
4
قرادا ارتقاء و راه اندازی سامانها و نگهداری از تجهیزات رایانه ای سخت افزار ، شبکه و مرکز داده استانداری و واحدهای تابعه
1401/01/01
1401/12/29
دفتر فناوری اطلاعات
نوآوران اندیش
 
5/995/000/000ریال
دانلود
5
تفاهم نامه دفتر امور زنان و خانواده با اداره کل کتابخانه های عمومی
1401/04/15
1403/04/15
دفتر امور بانوان و خانواده
اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
 
-----
دانلود
7
تفاهم نامه دفتر امور زنان وخانواده با دانشگاه جامع علمی و کاربردی
1401/04/02
-----
دفتر امور بانوان و خانواده
دانشگاه جامع علمی و کاربردی آذربایجان غربی
 
-----
دانلود
8
تفاهم نامه دفتر امور زنان و خانواده با آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 1
1400/12/17
1401//12/17
دفتر امور بانوان و خانواده
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه
 
-----
دانلود
9
تفاهم نامه دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اوقاف و امور خیریه
1401/09/28
1403/09/28
دفتر امور بانوان و خانواده
اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی
 
-----
دانلود
10
قرارداد اجراب برنامه های فرهنگی و آموزشی در خصوص ساماندهی متکدیان 
1401/12/22
1402/01/22
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
آرمان گفتمان آذربایجان
 
575/000/000ریال
دانلود
11
قرارداداجرای طرح برگزاری حمایت از برنامه های الویت دار در حوزه تحکیم خانواده
1401/12/24
1402/01/24
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
موسسه انجمن ارتقا سلامت همگانی
 
1/000/000/000ریال
دانلود
12
قرارداد اجرای کمک به برنامه های  آموز و تربیت کودکان و متکدیان جهت ایجاد بازگشت به شرایط اجتماع و مهارت آموزی برای زندگی
1401/12/22
1402/01/22
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه
 
575/000/000ریال
دانلود
13
قرارداد اجرای کمک به برنامه های مهارت آموزی، توانمند سازی و ساماندهی دختران فراری و آسیب دیده اجتماعی(ارائه خدمات مشاوره ای و  سلامت اجتماعی)
1401/12/22
1402/1/22
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
موسسه طلوع همیاران خانواده
 
400/000/000ریال
دانلود
14
قرارداد اجرای طرح برگزاری کارگاه آموزشی خانواده موفق
1401/12/22
1402/01/22
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
موسسه خیریه فرصت سبز ارومیه
 
1/000/000/000ریال
دانلود
15
قرارداد طرح بازتوانی و باز اجتماعی نمودن دختران آسیب دیده
1401/12/22
1402/01/22
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
انجمن روبار مهریار قرمز آذربایجان غربی
 
375/000/000ریال
دانلود