قوانین و مصوبات

 

ردیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارتوضیحات مهمدریافت فایل
1
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1358/01/11
-----
دانلود
2
قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا
1358/09/12
-----
دانلود
3
قوانین احزاب
1360/06/07
-----
دانلود
4
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
1362/04/15
-----
دانلود
5
قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
1389
-----
دانلود
6
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (وظایف کارگروه تخصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور)
1396/07/04
-----
دانلود
7
قانون و آیین نامه انتخابات ریاست جمهوری
1399
-----
دانلود