معرفی مدیر هسته گزینش

شماره دفتر: 31972299


مشخصات همکاران هسته گزینش

       مدارک لازم برای هسته گزینش

1- تکمیل فرم اطلاعات فردی


2- چهار قطعه عکس   4*  3  جدید  ( نام و نام خانوادگی در پشت نوشته شود)


3- کپی شناسنامه تمام صفحات


4- کپی کارت ملی (پشت و رو )


5- کپی


6- کپی کارت پایان خدمت ( مخصوص برادران)


7- سوابق ایثارگری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ( در صورت وجود)


8- آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد ( در صورت اشتغال)

توجه: 


♦ اصل اسناد مذکور را هنگام مراجعه همراه  داشته باشید.
♦♦ در صورت نیاز با شماره 31972293 با کد 044 تماس اصل فرمائید


شرح وظایف دفتر هسته گزینش


- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی ، سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش، قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( رسمی قطعی) با رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) .( بررسی سالانه و مستمر کلیه کارکنان، بجزء شاغلین رسمی قطعی)

- بررسی و تایید صلاحیت کارکنان هسته.

- رسیدگی به شکایات و راهنمایی مراجعین در مرحله بدوی و تجدیدنظر اول.

- اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

- حفاظت و نگهداری اطلاعات جمع‌ آوری شده (بایگانی اسناد و مدارک) در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.

- اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن).

- حضور در مصاحبه های تخصصی دستگاه با استناد به تبصره ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون گزینش

- تهیه و ارائه گزارش های ادواری به مقام ذیربط .

- برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات هسته گزینش.

- شرکت در جلسات شورای مدیران اداره متبوع.

- پاسخ به استعلامات مراجع قانونی.

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.

دستورالعملها و فرمها

♦ فرم مشخصات فردی(PDF - WORD)

تاییدیه استخدامی

♦ فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

♦ فرم‌های اعتراض (تجدید نظر اول و دوم)