مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور ایثارگران


 


عبدالرحیم ملک محمد نیساری مشاور استاندار در امور ایثارگران

شماره تماس دفتر: 31972613               شماره فاکس دفتر: 31972527

.:شرح وظایف امور ایثارگران استانداری:.

- پیگیری و هماهنگی انتصاب مشاوران فرمانداران و شهرداران در امور ایثارگران
- پیگیری و هماهنگی انتصاب مشاوران کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در امور ایثارگران
- تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان با عضویت مشاوران دستگاه‌های اجرایی،فرمانداران و شهرداران در امور ایثارگران
- برگزاری جلسات شورای هماهنگی امور ایثارگران به‌صورت فصلی با حضور استاندار محترم
- هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات مستمر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ریاست استاندار و دبیری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
- به‌روز نگه‌داشتن آمار و اطلاعات مربوط به ایثارگران استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان
- بازدید و نظارت بر عملکرد امور ایثارگران فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی
- برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از جانبازان، فرزندان شهدا، آزادگان، همسران و والدین شهدا و رزمندگان
- مشارکت و پیگیری تشکیل، ساماندهی و فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد ایثارگری
- تهیه تقویم دیدار از خانواده شهدا و ایثارگران توسط استاندار، معاونین و دستگاه‌های اجرایی
- پی گیری اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت کشور با موضوع ایثارگران
- بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات آئین‌نامه‌های دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به ایثارگران
- ارائه پیشنهاد‌ها لازم در ارتباط با کاربردی نمودن فرمان‌ها و رهنمودهای حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری در زمینه های مرتبط با ایثارگران
- جمع‌آوری گزارش‌های دستگاه‌های متولی امور ایثارگران از طریق امور ایثارگران فرمانداری‌ها به‌منظور پیگیری و رفع تنگناها و موانع و انعکاس آن به دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور
- شرکت در جلسات مرتبط با امور ایثارگران استان به‌عنوان نماینده استاندار، در دستگاه‌های متولی و انعکاس آن به دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور
- تلاش در جهت ایجاد و توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی و هنری برای تبیین ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس و برگزاری یادواره‌ها و مراسم ایام‌الله و برنامه‌های تکریم از ایثارگران دستگاه های استان
- پیگیری از دستگاه های اجرایی جهت تهیه و تکمیل شناسنامه فرهنگی برای ایثارگران تحت پوشش برای درج اطلاعات مربوط به آثار و یادبودها و یادمان‌های دفاع مقدس و زندگینامه آنان
- جمع‌بندی و ارسال گزارش فعالیت های استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و نیز جمع‌بندی گزارش فعالیت دستگاه‌ها و سازمان های استانی در ارتباط با امور ایثارگران به وزارت کشور


.:نحوه انتصاب مشاور استاندار در امور ایثارگران:.

به استناد بخشنامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 جناب آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور بعنوان استانداران سراسر کشور و با عنایت به سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید، موارد مشروحه ذیل جهت اجراء مورد تأکید می باشد :

1. تعیین و انتصاب مشاور استاندار در امور ایثارگران از بین ایثارگران توانمند و با انگیزه .

2. دیدار با خانواده معظم شهداء و ایثارگران معزز به ویژه عزیزانی که به هر دلیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند توسط استاندار، معاونین و مدیران استانی طی تقویمی
به طور منظم در طول سال انجام پذیرد .

3. نظارت بر خدمت رسانی مناسب به ایثارگران، تکریم این عزیزان و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان توسط مشاور استاندار در امور ایثارگران و در قالب شورای هماهنگی امور ایثارگران استان .

4. اولویت ایثارگران واجد شرایط در تصدی پست های مدیریتی ( در شرایط مساوی با سایر افراد ) در سطح استانداری و سایر دستگاه های اجرایی .

5. مناسب سازی استاندارد اماکن و معابر عمومی جهت سهولت در تردد جانبازان، معلولانِ جسمی و حرکتی و سالمندان به ویژه در استانداری و ادارات استانی طی تقویم زمانبندی .

6. اجرای دقیق و مناسب قوانین و مقررات حوزه ایثارگران در سطح استانداری و ادارات استان .

7. ارائه مستمر گزارش پیشرفت امور مربوط به حوزه ایثارگران به مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران .


تأکید بر فعالسازی ظرفیتهای مربوطه :

به استناد نامه شماره 48049 مورخ 1393/04/24 جناب آقای یاوند عباسی، مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور بعنوان استانداران سراسر کشور و با عنایت به سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید فعالسازی ظرفیت های مشروحه ذیل مورد تأکید می باشد :

1. شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ( براساس ماده « 63 » قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) .

2. ستاد مناسب سازی اماکن و معابر عمومی برابر آیین نامه اصلاح ماده « 2 » قانون جامع معلولین ( تصویب نامه شماره 31960/14277 مورخ 1384/03/09 ) .

3. تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران ( براساس بند « 3 » بخشنامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 وزیر محترم کشور ) .


.:شیوه نامه نحوه تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان:.

به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران و سیاست های عمومی دولت در زمینه امور ایثارگران، اتخاذ رویه همسان در فرآیند ارائه خدمات شایسته به ایثارگران عزیز و همچنین در اجرای بند ( 3 ) بخشنامه ابلاغی وزیر محترم کشور که طی نامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده است، « شیوه نامه نحوه تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان » به شرح ذیل تهیه و تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردیده است :

فصل یکم - جلسات شورا

ماده 1 : جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار به ریاست استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ( رئیس شورا ) و با حضور کلیه مشاوران امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود .

تبصره : در موارد ضروری با تشخیص و اعلام رئیس شورا و یا درخواست کتبی یک سوم اعضاء از رئیس شورا جلسه فوق العاده برگزار می شود .

ماده 2 : رئیس جلسات شورا به عهده استاندار و یا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع می باشد .

ماده 3 : جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر معتبر خواهد بود .

ماده 4 : دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورا توسط دبیر شورا ( مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران ) تعیین و حداقل 4 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال می گردد .

ماده 5 : گزارش هر جلسه متضمن خلاصه مذاکرات، مصوبات، گزارش عملکرد دستگاه ها به عنوان صورتجلسه توسط دبیر شورا ثبت شده و حداکثر 10 روز بعد از برگزاری هر جلسه پس از تأیید رئیس شورا به صورت مکتوب توسط دبیر شورا برای اعضاء ارسال خواهد شد .

ماده 6 : کلیه اعضاء موظفند شخصاً در جلسات شورا شرکت کنند و درصورت داشتن عذر موجه، عدم حضور خود را در جلسات، قبلاً به دبیر شورا منعکس نمایند .

ماده 7 : هر سال فعالترین و مؤثرترین اعضاء ( از حیث حضور و مشارکت جدی و مؤثر در مباحث ) با پیشنهاد دبیر شورا و نظر رئیس شورا انتخاب و ضمن معرفی به کلیه دستگاه ها به نحو مقتضی توسط رئیس شورا مورد تشویق قرار می گیرند .

ماده 8 : کلیه مصوبات شورا توسط دبیر آن به مراجع ذیربط ابلاغ می گردد .

ماده 9 : حضور صاحب نظران و کارشناسان و مدعوین در جلسات شورا بدون حق رأی خواهد بود .

تبصره : حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی عضو شورا با هماهنگی قبلی با دبیرخانه، در معیت عضو اصلی مجاز است .

ماده 10 : در صورت لزوم، شورا می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نماید .

فصل دوم - دبیرخانه شورا

ماده 11 : دبیر شورا، مشاور استاندار در امور ایثارگران می باشد .

ماده 12 : به منظور اجرای وظایف ذیل، دبیرخانه شورا به ریاست دبیر در محل استانداری تشکیل می گردد :

1 - انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات و بازدیدهای شورا .

2 - تنظیم و ارسال دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت نامه ها، مصوبات و اجرای کلیه تکالیفی که در چارچوب این آئین نامه است برعهده دبیر شورا می باشد .

3 - پیگیری مصوبات شورا تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به رئیس شورا .

4 - کنترل مستمر حضور و غیاب اعضاء شورا در جلسات و ارائه گزارش به رئیس شورا .

5 - نظارت بر جلسات کارگروه ها و ارائه گزارش لازم به رئیس شورا .

6 - ثبت و بایگانی اسناد و مدارک و مکاتبات .

7 - تنظیم گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه شورا و کارگروه ها و ارائه به رئیس شورا و مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران .

این شیوه نامه در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1393/08/11 به تأیید وزیر محترم کشور رسید و طی ابلاغیه شماره 100300 در تاریخ 1393/08/18 به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید .