معرفی مشاور استاندار


آقای علی پیام، مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان

شماره تلفن : 31972613               شماره نمابر : 31972527


معرفی همکاران امور ایثارگران استانداری
ردیفنام همکارانتصویرسمتشماره تماس
1سید عبدالرحیم قدسیکارشناس امور ایثارگران31972613
2محمدکاظم مطلم خطایلوکارشناس امور ایثارگران31972614
3ربابه محمددادخواهکارشناس امور ایثارگران31972617
4سجاد اصغرزاده مجدآذرکارشناس امور ایثارگران31972612

نحوه انتصاب مشاور استاندار در امور ایثارگران :

به استناد بخشنامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 جناب آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور بعنوان استانداران سراسر کشور و با عنایت به سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید، موارد مشروحه ذیل جهت اجراء مورد تأکید می باشد :

1. تعیین و انتصاب مشاور استاندار در امور ایثارگران از بین ایثارگران توانمند و با انگیزه .

2. دیدار با خانواده معظم شهداء و ایثارگران معزز به ویژه عزیزانی که به هر دلیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند توسط استاندار، معاونین و مدیران استانی طی تقویمی
به طور منظم در طول سال انجام پذیرد .

3. نظارت بر خدمت رسانی مناسب به ایثارگران، تکریم این عزیزان و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان توسط مشاور استاندار در امور ایثارگران و در قالب شورای هماهنگی امور ایثارگران استان .

4. اولویت ایثارگران واجد شرایط در تصدی پست های مدیریتی ( در شرایط مساوی با سایر افراد ) در سطح استانداری و سایر دستگاه های اجرایی .

5. مناسب سازی استاندارد اماکن و معابر عمومی جهت سهولت در تردد جانبازان، معلولانِ جسمی و حرکتی و سالمندان به ویژه در استانداری و ادارات استانی طی تقویم زمانبندی .

6. اجرای دقیق و مناسب قوانین و مقررات حوزه ایثارگران در سطح استانداری و ادارات استان .

7. ارائه مستمر گزارش پیشرفت امور مربوط به حوزه ایثارگران به مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران .


تأکید بر فعالسازی ظرفیتهای مربوطه :

به استناد نامه شماره 48049 مورخ 1393/04/24 جناب آقای یاوند عباسی، مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور بعنوان استانداران سراسر کشور و با عنایت به سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید فعالسازی ظرفیت های مشروحه ذیل مورد تأکید می باشد :

1. شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ( براساس ماده « 63 » قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) .

2. ستاد مناسب سازی اماکن و معابر عمومی برابر آیین نامه اصلاح ماده « 2 » قانون جامع معلولین ( تصویب نامه شماره 31960/14277 مورخ 1384/03/09 ) .

3. تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران ( براساس بند « 3 » بخشنامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 وزیر محترم کشور ) .


اهم شرح وظایف دفتر امور ایثارگران :

1. پیگیری و هماهنگی انتصاب مشاوران فرمانداران و شهرداران در امور ایثارگران .

2. پیگیری و هماهنگی انتصاب مشاوران کلیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح در امور ایثارگران در استان .

3. تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان با عضویت مشاوران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداران در امور ایثارگران .

4. برگزاری جلسات شورای هماهنگی امور ایثارگران به صورت فصلی و با حضور استاندار محترم .

5 . هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات مستمر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ریاست استاندار و دبیری بنیاد شهید و امور ایثارگران .

6. هماهنگی و تشکیل جلسات ستاد مناسب سازی معابر و اماکن عمومی .

7. جمع آوری و به روز نگهداشتن آمار و اطلاعات مربوط به ایثارگران استانداری و دستگاه های اجرایی استان .

8. بازدید و نظارت بر عملکرد امور ایثارگران فرمانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان .

9. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان .

10. برگزاری برنامه های فرهنگی و تجلیل از جانبازان ( هفته جانباز )، فرزندان شهداء ( روز شهید - 22 اسفند ماه )، آزادگان ( سالروز ورود آزادگان )، همسران و والدین شهداء ( روز وفات حضرت ام البنین « س » )، رزمندگان ( هفته دفاع مقدس ) .

11. برگزاری اردوهای فرهنگی - تفریحی ویژه خانواده ایثارگران استانداری .

12. مشارکت و پیگیری در تشکیل، ساماندهی و فعالسازی سازمان های مردم نهاد ایثارگری .

13. تهیه تقویم دیدار از خانوده شهداء و ایثارگران توسط استاندار، معاونین و دستگاه های اجرایی .

14. پیگیری اجرای مناسبِ نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی وزارت کشور با موضوع ایثارگران .

15. پیگیری حل مشکلات شغلی، معیشتی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مسکن ایثارگران .


شیوه نامه نحوه تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان :

به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران و سیاست های عمومی دولت در زمینه امور ایثارگران، اتخاذ رویه همسان در فرآیند ارائه خدمات شایسته به ایثارگران عزیز و همچنین در اجرای بند ( 3 ) بخشنامه ابلاغی وزیر محترم کشور که طی نامه شماره 133923/1/2 مورخ 1392/11/19 به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده است، « شیوه نامه نحوه تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان » به شرح ذیل تهیه و تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردیده است :

فصل یکم - جلسات شورا

ماده 1 : جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار به ریاست استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ( رئیس شورا ) و با حضور کلیه مشاوران امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود .

تبصره : در موارد ضروری با تشخیص و اعلام رئیس شورا و یا درخواست کتبی یک سوم اعضاء از رئیس شورا جلسه فوق العاده برگزار می شود .

ماده 2 : رئیس جلسات شورا به عهده استاندار و یا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع می باشد .

ماده 3 : جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر معتبر خواهد بود .

ماده 4 : دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورا توسط دبیر شورا ( مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران ) تعیین و حداقل 4 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال می گردد .

ماده 5 : گزارش هر جلسه متضمن خلاصه مذاکرات، مصوبات، گزارش عملکرد دستگاه ها به عنوان صورتجلسه توسط دبیر شورا ثبت شده و حداکثر 10 روز بعد از برگزاری هر جلسه پس از تأیید رئیس شورا به صورت مکتوب توسط دبیر شورا برای اعضاء ارسال خواهد شد .

ماده 6 : کلیه اعضاء موظفند شخصاً در جلسات شورا شرکت کنند و درصورت داشتن عذر موجه، عدم حضور خود را در جلسات، قبلاً به دبیر شورا منعکس نمایند .

ماده 7 : هر سال فعالترین و مؤثرترین اعضاء ( از حیث حضور و مشارکت جدی و مؤثر در مباحث ) با پیشنهاد دبیر شورا و نظر رئیس شورا انتخاب و ضمن معرفی به کلیه دستگاه ها به نحو مقتضی توسط رئیس شورا مورد تشویق قرار می گیرند .

ماده 8 : کلیه مصوبات شورا توسط دبیر آن به مراجع ذیربط ابلاغ می گردد .

ماده 9 : حضور صاحب نظران و کارشناسان و مدعوین در جلسات شورا بدون حق رأی خواهد بود .

تبصره : حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی عضو شورا با هماهنگی قبلی با دبیرخانه، در معیت عضو اصلی مجاز است .

ماده 10 : در صورت لزوم، شورا می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نماید .

فصل دوم - دبیرخانه شورا

ماده 11 : دبیر شورا، مشاور استاندار در امور ایثارگران می باشد .

ماده 12 : به منظور اجرای وظایف ذیل، دبیرخانه شورا به ریاست دبیر در محل استانداری تشکیل می گردد :

1 - انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات و بازدیدهای شورا .

2 - تنظیم و ارسال دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت نامه ها، مصوبات و اجرای کلیه تکالیفی که در چارچوب این آئین نامه است برعهده دبیر شورا می باشد .

3 - پیگیری مصوبات شورا تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به رئیس شورا .

4 - کنترل مستمر حضور و غیاب اعضاء شورا در جلسات و ارائه گزارش به رئیس شورا .

5 - نظارت بر جلسات کارگروه ها و ارائه گزارش لازم به رئیس شورا .

6 - ثبت و بایگانی اسناد و مدارک و مکاتبات .

7 - تنظیم گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه شورا و کارگروه ها و ارائه به رئیس شورا و مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران .

این شیوه نامه در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1393/08/11 به تأیید وزیر محترم کشور رسید و طی ابلاغیه شماره 100300 در تاریخ 1393/08/18 به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید .