مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری آذربایجان غربی


 


عطااله طایفه شکاری مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت 

شماره تماس دفتر: 31972445     ایمیل سازمانی: shekari@ostan-ag.gov.ir

معرفی بخش فناوری اطلاعات

معرفی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات
دیتا سنتر استانداری
شرح وظایف
پروژه های در دست اقدام
گزارش مربوط به دفتر فناوری
آشنایی با شبکه دولت

پیوندهای مربوطه

نهاد ریاست جمهوری
کانال اطلاع رسانی کاربران شبکه دولت
کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت
ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی ایرانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
سازمان فناوری اطلاعات