کسب و کارها

ردیفعنوان اطلاعاتتازیخ انتشارتوضیحات مهمدریافت فایل
1
اطلاعات و طرحهای سرمایه گذاری استان
1402/04/29
-----
دانلود
2
راهنمای صدور مجوزهای کسب و کار
1401
-----
دانلود
3
راهنمای سرمایه گذاری و مشارکت در دهیاریهای کشور
1400/02/01
-----
دانلود
4
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
1396/06/21
-----
دانلود
6
دستورالعملاجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  به شـماره 53231 + اصل نامه
1389/03/23
-----
دانلود + دانلود