معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی


 

  • سوابق:

 

 


.:شرح وظایف معاونت اقتصادی:.


١. تعامل و هماهنگی با حوزه های درون و برون سازمانی دستگاه های اجرایی جهت توسعه متوازن استان بویژه مناطق محروم و دورافتاده.
٢. نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های کلان توسعه سرمایه گذاری با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت ها و ظرفیت های استان.
٣. نظارت بر برنامه ها و فعالیت های اقتصادی استان در بخش های مختلف.
٤. نظارت و هماهنگی به منظور اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه ها و اصل ٤٤ قانون اساسی.
٥. مدیریت و هماهنگی امور مربوط به ایجاد و راهاندازی بازارچه های مرزی و راهبری و هدایت آن.
٦. هدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه تعاونی های مرزنشین.
٧. انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سیاست های پولی و اقتصادی استان ها ازجمله: پول شویی، صندوق های توسعه ای، صادرات غیرنفتی، تدابیر ویژه اقتصادی و رفع موانع و مشکلات فراروی تولید و اشتغال.
٨. بسترسازی و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه گذاران خارجی به ویژه همسایگان مرزی.
٩. ایجاد هماهنگی و نظارت بر مسایل ویژه اقتصادی استان به منظور رفع مشکلات موجود.
١٠ . نظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های استان در امر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و توسعه متوازن.
١١ . ایجاد هماهنگی های لازم در امر مراودات و مبادلات اقتصادی استان با کشورهای همسایه در نشست های منطقه ای.
١٢ . نظارت بر فرآیند تدوین اطلاعات اقتصادی استان.
١٣ . نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال.
١٤ . نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط با ستاد تنظیم بازار.
١٥ . هماهنگی و پیگیری موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی.
١٦ . مشارکت در کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی، همایش های فرصت های سرمایه گذاری و سایر موارد به منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استان.
١٧ . فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور تشکیل نمایشگاه های برون مرزی استان با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی.