معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان غربی


 

  • سوابق :

 مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری

 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

کارشناس دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

کارشناس مسئول سیاسی و انتخابات فرمانداری سلماس


.:شرح وظایف معاونت سیاسی:.


١- نظارت عالیه بر فعالیت ها در راستای تحقق برنامه های سیاسی، اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور مؤثر مردم استان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی.
٢- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی استان و نظارت بر فعالیت آنها.
٣- برنامه ریزی، نظارت و برگزاری انتخابات عمومی و سایر انتخاباتی که به موجب قوانین و مقررات زیر نظر استانداری یا فرمانداری ها برگزار می شوند مطابق زمان بندی ابلاغی و مدیریت امور اجرایی قبل و بعد از برگزاری انتخابات.
٤- نظارت بر امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و مدیریت تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی.
٥- راهبری و مدیریت نحوه نام گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی وزارت کشور و طرح موضوع در کمیسیون نامگذاری استان و بهنگام سازی اطلاعات مکانی، نقشه های تقسیمات کشوری و لایه های اطلاعاتی مرتبط با آن در مقیاس های مورد نیاز.
٦- هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
٧- فراهم کردن موجبات گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و
اقلیت های دینی شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور.
٨- نظارت بر نحوه تکمیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آنها و بررسی درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها  مطابق دستورالعمل های قانونی.
٩- نظارت برسامان دهی متکدیان، معتادان، کودکان خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری واحدهای استانی دستگاه های مسئول و مدیریت مسائل، پدیده ها، انحرافات و آسیب ها و ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی استان.
١٠ - نظارت برگردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان و انعکاس به وزارت کشور.
١١ - برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه، نظارت و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد.
١٢ - تعامل با دستگاه های ذیربط در مدیریت و برنامه ریزی تأمین و افزایش سلامت و بهداشت مردم و پیشگیری از بیماری های واگیردار در استان.
١٣ - مدیریت و نظارت برافزایش نشاط اجتماعی در استان با رویکرد توسعه ورزش همگانی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه به خصوص جوانان.
١٤ - هدایت فعالیت ها و برنامه ریزی به منظور ارتباط با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و برگزاری نشست ها به منظور آگاهی از دیدگاه های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
١٥ - نظارت بر برگزاری همایش های علمی مربوط به مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و بزرگداشت نخبگان و مشاهیر استان.