معرفی استاندار

♦ استاندار آذربایجان غربی

 

محمد صادق معتمدیان متولد سال 1349 در کرمانشاه 
شانزدهمین استاندار آذربایجان غربی
دانش آموخته اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه ارومیه 
عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور
دبیر منطقه پنج استانداران شرق کشور
مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی
مدیر کل اطلاعات استان ایلام 
رییس شورای سیاست گذاری موسسات آموزشی ـ پژوهشی در شمال غرب کشور
عضویت در ستاد دستگاههای اجرایی در تهران تا سطح مدیرکل
کارشناس و پژوهشگر مسائل قومی ـ منطقه ای و توسعه ای 
استاندار خراسان جنوبی 
استاندار خراسان رضوی