مجوزهای صادره

زدیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارتوضیحات مهمدریافت فایل
1
تشکل های سیاسی دارای مجوز
1401
-----
دانلود
2
لیست احزاب
1401
-----
دانلود
3
آخرین وضعیت تشکلهای  مردم نهاد در سال 1401 به تفکیک شهرستانهای استان آذربایجان غربی
1401
-----
دانلود