مناقصات و مزایدات دفاتر

مناقصات
ردیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارآگهی روزنامهئریافت فایل
1
مناقصات دفتر فناوری
سالهای ماضی
-----
لینک
2
مناقصه سال 1401 دفتر فناوری
1401/12/07
-----
دانلود
3
مناقصه خرید تین کلاینت
1401/12/06
-----
دانلود
4
مناقصع عمومی واگذاری امور خدمات عمومی
1401/01/23
-----
دانلود
5
مناقصع عمومی واگذاری خودروهای استیجاری
1401/02/19
-----
دانلود
6
مناقصع عمومی واگذاری خودروهای استیجاری
1402/02/28
-----
دانلود
مزایدات
ردیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارآگهی روزنامهدریافت فایل
1
مزایده فروش املاک مازاد استانداری
1401/10/12
-----
دانلود
2
مزایده فروش املاک مازاد استانداری2
1401/10/13
-----
دانلود
3
مزایده فروش املاک مازاد استانداری3
1401/09/12
-----
دانلود
4
مزایده فروش اموال اسقاطی و فرسوده
1401/08/15
-----
دانلود
5
مزایده فروش اموال اسقاطی و فرسوده2
1401/01/01
-----
دانلود
6
مزایده فروش 26 دستگاه از خودروهای سواری
1402/01/29
-----
دانلود