محمد باقری مدیرکل حوزه و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی

 

شرح وظایف حوزه استاندار

- پیگیری، ساماندهی و تسهیل در روند انجام سریع و دقیق کلیه امور مربوط به دفتر استاندار

- برقراری ارتباط و تعامل پویا و کارآمد با وزارتی ستاد وزارت کشور

- برنامه ریزی و پیگیری برگزاری منظم و به موقع جلسات مصرخ در قوانین موضوعه و نیز آماده سازی مطالب و اطلاعات مورد نیاز

- برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در انجام وظایف و ماموریت های محوله

- ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت های موظف استانداری

- انجام وظایف امور دفتری استاندار و برقراری ارتباط و هماهنگی با حوزه مدیریت داخلی استانداری(معاونان، مدیران ستادی و مشاوران) و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط.

- نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت هایی که به موجب تشکیلات مصوب تحت نظر استاندار انجام می پذیرد.

- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص وظایف محوله با فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری های استان.

- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت دیدار و تشکیل جلسات مختلف با مقامات کشوری و لشکری در مرکز

- هماهنگی ملاقات های استاندار محترم

مدیرکل حوزه و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی: محمد باقری

شماره تماس: 31972630-044