پیوندهای مفید

سامانه اطلاع رسانی پرتال امام خمینی

 سازمان اداری استخدامی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 مرکز آمار ایران

 سازمان هدفمندی یارانه ها

 دانشگاه ارومیه

 دانشگاه آزاد ارومیه

 بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی

 اداره کل ثبت و احوال آذربایجان غربی

 اداره استاندارد آذربایجان غربی

 اداره کل پست استان آذربایجان غربی

 سازمان تامین اجتماعی استان

 اداره کل راه و شهرسازی استان

اداره کل هواشناسی استان

 میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

 منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دیوان محاسبات آذربایجان غربی

بانک ملی استان آذربایجان غربی

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 شرکت گاز استان آذربایجان غربی

 دادگستری کل استان آذربایجان غربی

 بهزیستی استان آذربایجان غربی

 فرودگاه ارومیه

دیوان محاسبات آذربایجان غربی

سازمان معدن و تجارت آذربایجان غربی

سازمان امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی

بهزیستی آذربایجان غربی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

سازمان تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی

فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی

اداره کل حفظ محیط زیست استان 

اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

اداره کل ثبت احوال استان اذربایجان غربی

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی