قانون و مقررات مربوط به منشور حقوق شهروندی را از لینک زیر دانلود فرمائید.

  منشور حقوق شهروندی

# نظر : 3

  • رامین آسیابان 23 اردیبهشت 1399

    من به عنوان یک شهروند منشور حقوق شهروندی را مطالعه نمودم امیدوارم به بهترین شکل اجرایی گردد.

  • آرمین تیموری 23 اردیبهشت 1399

    انشالله به امید خدا مشکلات شهروندان برطرف گردد.

  • سامان جهانگیرزاده 23 اردیبهشت 1399

    این منشور نقاط قوت زیادی دارد که باعث پیشرفت در امور شهروندان میشود.