فراخوان اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان آذربایجان غربی

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان آذربایجان غربی

دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دعوت می نماید، در صورت تمایل جهت اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان، نسبت به  ارائه پروپوزال اقدام و تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ به ایمیل Pazhouhesh.ag@mporg.ir   ارسال نمایند .
عناوین طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان به انضمام کاربرگ طرح پژوهشی ، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل اجرایی بند هـ تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.azgharbi.mporg.ir  قرار داده شده است.
در صورت وجود ابهام، رئیس گروه پژوهش و آینده نگری این سازمان، جناب آقای صمدزاده به شماره تلفن همراه ۰۹۰۳۰۲۴۳۰۴۰آماده پاسخگویی به سوال های احتمالی می باشند.

 

1.RFPسی طرح پیشران توسعه
2.دستورالعمل بند تبصره 9 سال 1401
3.دستورالعمل+اجرایی+ماده+56
4.طرح پژوهشی و توسعه فناوری
5.فراخوان طرح پژوهشی و توسعه فناوری
6.فرم کاربرگ پژوهشی