معرفی مدیر کل 

 

شماره تماس دفتر: 04431972123

 

اطلاعات شهرداریهای استان 

تلفن تماس /Contents/Files/shahrdari_info.docx

جدید 

فرم های بودجه ای سال 99 شهرداریها :

راهنمای تکمیل فرم ها : /Contents/Files/راهنمای تکمیل فرم_ها.pdf

فایل ایکسل فرمولی بودجه :/Contents/Files/آخرین_فرم_های_پیش_بینی_بودجه_سال.xlsm

فایل پی دی اف بودجه :/Contents/Files/فرم های پیش بینی بودجه سال 99.pdf

دستورالعمل ها - بخشنامه ها - قوانین

مالی 

 

1- دستورالعمل خزانه داری :/Contents/Files/khazanedari.pdf

 

2- پلاک کوبی :/Contents/Files/plakkobi.tif

 

3- الزام شهرداریها به انجام تشریفات مناقصه و مزایده از طریق سامانه ستاد  : /Contents/Files/eblagh_taklif_made9_prog6.gif

 

4- ماده 16 و 17 : /Contents/Files/madeh16_17.pdf

 

5- کمیته تخصیص اعتبار : /Contents/Files/kom_takhsis_atabar.pdf

 

6-الزام شهرداریها به شناسایی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بخش عمومی : /Contents/Files/shenasaee_soratmali_bakhshomomi.gif

7- حد نصاب معاملات : /Contents/Files/nasabmoamatal98.pdf

 

8-- تحریر دفاتر : /Contents/Files/tahrir_dafater.pdf

 

9- تنخواه : /Contents/Files/tankhah.pdf

 

10- حق الجلسات : /Contents/Files/bakhshnameh_hag_jalasat.tif

 

11-دستورالعمل بودجه 99: /Contents/Files/ablagh.gif - /Contents/Files/dastorolamal.pdf

 

 

 

تاسیس شهرداری 

بخشنامه وزیر محترم کشور : /Contents/Files/bakhshnameh_tasis_shahr.tif