ممنوعیت تردد

برابر مصوبه ستاد کرونای استان  تا اطلاع ثانوی هرگونه تردد درون استانی و برون استانی ممنوع می باشد. و هرگونه ثبت درخواست در ایام مذکور لغو خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی