استاندار آذربایجان غربی در دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران تاکید کرد:
انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی روزهای آتی
استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی روزهای آتی در استان تاکید کرد.
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 14:50
استاندار آذربایجان غربی:
پیشگیری مهمترین رکن مدیریت بحران به ویژه درباره سیل است
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم بسیج همه امکانات برای مدیریت بارش مناسب اتفاق افتاده در هفته اخیر گفت: البته باید در زمان های مناسب، اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران به ویژه سیل انجام بگیرد.
  • دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 15:11